Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2009

31. 12. 2009

 

Dovolte mi, abych Vás osobně přivítal na dnešní valné hromadě a seznámil Vám s naší činností. Rok 2009 jsme zahájili tradičně valnou hromadou, která se konala 17.ledna  v KD. 31. ledna jsem pořádali  hasičský ples, který se konal v kulturním domě, myslím , že se ples vydařil, ale to by měli posoudit hlavně ty co se zúčastnili.

Únor.V 14.února se rozezvučela siréna. Naše zásahová jednotka byla povolána do Bavorova k požáru rodinného domu, kde prováděla kyvadlovou přepravu vody k požářišti. K této akci se vyjíždělo v 5.20 hodin. O týden později 21. února část členů uskutečnilo maškarní průvod obcemi Čepřovice, Jiřetice, Koječín, Bohunice a osadou Ovčín. Maškarní průvod jako každoročně zajišťuje harmonikář Boška - zvaný Hóbl.

Březen.Odbornou přípravu jsme si stanovili vždy na první pátek v měsíci zde v hasické zbrojnici. Strojníci se zúčastnili odborné přípravy na stanici HZS Strakonice v počtu čtyřech členů. V letošním roce jsme poslali nového strojníka na základní kurz a to p. Lafatu ml. Toto školení probíhalo 6. -7. března. Další odborná příprava byla pro velitele jednotek a družstev také na stanici HZS Strakonice. Této přípravy se zúčastnili všichni tři velitelé. I na tuto přípravu jsem měl připraveného (mladšího) člena, který to na poslední chvíli vzdal. 18. března v odpoledních hodinách jsme vyjížděli na požár mýtiny zde v Čepřovicích "Hránová". Zde byl obtížný zásah, protože okolní louky byly tak podmáčené, že technika se k místu zásahu nemohla dostat. Musel být použit ze zdejšího střediska traktor. U tohoto požáru bylo jasné, že nová technika není vůbec přizpůsobena do takových podmínek, takže jsme zasahovali lopatami a šlapáním strmých míst.

Duben. Jako každoročně se naši členové zúčastňují velikonočního pochodu na hrad Helfenburk. V letošním roce se udělala vyjímka a myslím, že příjemná, protože se pochod uskutečnil  na menší hrad Švecburg, který se nachází nad Kváskovicemi. Po ukončení pochodu pro účastníky, kteří se přišli občerstvit do místního švec-klubu, zahrála místní hudba. Tato akce se zdařila, jak počtem účastníků (70), tak i krásným počasím.

Květen. Další společenskou akcí je stavění máje jak v Čepřovicích, Jiřeticích, tak i v Koječíně.   V letošním  roce byl i prvomájový průvod v Malenicích, kde se nostalgicky zavzpomínalo na oslavy 1. máje. V prvé polovině května jsme provedli montáž hliníkových beden na nářadí na naši cisternu. Také jsme demontovali již špatnou nádrž na pěnidlo, která se stejně nepoužívá. Zde jsme odpracovali 16 hodin.  23.května se naši muži mladší a ženy zúčastnili okrskové soutěže v Nišovicích u příležitosti 110 výročí založení SDH. Na této soutěži děvčata obsadila krásné druhé místo, muži šesté. To byl teprve začátek, kdy děvčata překvapila. V pátek 29. května v 17 hodin po velkém větru jsme vyjížděli na požádání operačního střediska na padlý stron za Čepřovicemi směr Skály. Zde jsme museli v silném dešti odstranit mohutný kmen staré lípy, která zasahovala přes celou šíři vozovky. Toto dřevo jsme použili na topení pro MH a naši zásahovou jednotku. 30.května se konalo okresní kolo a zároveň "Pohár starosty OSH" v PS ve Strakonicích. Naše ženy se zúčastnily obou částí soutěže. Umístnily se v okresním kole na 4. místě a v PS Strakonice o pohár starosty na místě 2.

Červen. Nejen ženy, ale i muži jezdí na soutěže a to hned 5.června do Kváskovic, kde se konala soutěž u příležitosti založení sboru. Na tyto soutěže v PS jsme zakoupili sportovtní obleky, jak pro muže, tak i pro  ženy z dotace, která nám byla poskytnuta v prvé polovině roku. 20.června byla soutěž v Přešťovicích, kde se opět zúčastnily obě družstva. Muži zde obsadili 13.místo a ženy 3.místo. V letošním roce 2009 opět na některých místech v naší republice zasáhla do našich životů nepřízeň počasí a to 27. června, kde jako první postihla naše nejbližší okolí. 28. června jsme byli povoláni operačním střediskem v Táboře na pomoc postižené Volyni, kde jsme prováděli odčerpání vody z areálu Technických služeb a přilehlých rodinných domů až do nočních hodin. Druhý den , v pondělí, jsme v naší obci také odčerpávali vodu u pana Brousila a paní Koutové. Po ukončení jsme opět vyjížděli na výpomoc do Volyně. Pro naši zásahovou jednotku tato činnost opět skončila v nočních hodinách. Na této akci jsme použili PPS-12, plovoucí čerpadlo a CAS RTH P25. Po těchto událostí muselo být vyměněno zapalování u přenosné stáčečky 12 za nové. Tato stáčečka je v provozu od roku 1969 a je stále funkční.

11.čevence byla soutěž o Pohár starosty Bílska, té se zúčastnili naši mladí muži.

Srpen . 1. srpna proběhla soutěž PS v Sousedovicích, které se zúčastnili ženy i muži. 8.srpna proběhla pohárová soutěž v Malenicích a tentýž den noční soutěž v Česticích. Na této soutěži se zúčastnilo družstvo mužů. 15. srpna byla další a poslední soutěž v PS pro tuto kategorii. Jak již bývá tradicí, tak i letos jsme zajišťovali kulturní akci "Stodola Michala Tučného" v Hošticích  po stránce hasičské asistence, což znamená rozvod vody po celém areálu a poté hasičské hlídky. Když ve večerních hodinách jsme byli upozorněni zástupcem obecního úřadu, abychom byli nápomocni při prohlídce areálu, kterou již prováděla policie ČR. Po prohlídce areálu bylo ředitelstvím policie rozhodnuto celý areál vyklidit. Tato akce nikomu na sebevědomí nepřidala, protože v tomto okamžiku  nejsme hrdinové jenom my, ale všichni účastníci, protože zahrávat si s lidskými životy nikdy není dobré. Tímto bych chtěl našim členům poděkovat za kvalitní pomoc. 29.srpna byli naši členové zásahové jednotky pozváni zástupci města i SDH Volyně na menší pohoštění za pomoc při povodních, které se konalo na nádvoří zbrojnice. Zároveň nám byl předán děkovný list za pomoc.

Září. Abych nezapomněl na nejstarší hasiče, je pro ně již po několikáté pořádána soutěž pro veterány. Ta se uskutečnila 12. září na Pražáku, kde jsme obsadili krásné 5.místo. Stále dokazujeme, že se mladým ještě můžeme postavit se ctí. Tentýž den se v Čepčovicích konala na místním hřišti "Gulašiáda". Této akce se zúčastnilo tříčlené družstvo, kteří jsou našimi členy. Toto družstvo pod soutěžním jménem "Čepřovické jalovice" zvítězilo ve vaření guláše.

Říjen. 18.října ve 20,00 hodin  jsme vyjížděli k hořícímu kontejneru zde v Čepřovicích. Příčinou vždy bývá, že občané vynesou žhavý popel do těchto kontejnerů. Zde je veškerý odpad z domácností a ten potom vzplane. Další událostí byl 20. října požár pily v Bavorově. Opět jsme řídícím střediskem v Táboře byli požádáni o pomoc. Jednalo se o práci v dýchací technice, kdy v zásobníku hořely piliny. Ty musely být vynášeny ven. Při této události jsme si vyzkoušeli fyzickou práci ve ztížených podmínkách.

Aby nebyla jen práce... několi našich členů, kteří měli zájem , se zúčastnilo tanečního večera při burčáku ve Volyni. I tyto akce patří ke každodennímu  životu hasičů.

Listopad. Také jsme 17.listopadu provedli výlov požární nádrže v Jiřeticích, kde jsme 2,5 roku měli ryby. Tyto ryby jsme rozvezli po našich obcích. Úspěšnost výlovu byla 70% v dobré kvalitě. Ke konci listopadu jsme zřidili internetové stránky našeho sboru.Na těchto stránkách prezentujeme naši činnost a dění. Také se zde návštěvníci stránek mohou seznámit s historií našeho sboru a naším hlavním mottem, které sepsal p. Pícha.

Prosinec. Naši členové pan Boška a pan Novotný zajišťují ve zdejší mateřské školce vánoční besídku. I naši mladí hasiči mají svou již tradiční vánoční besídku, kde jsou jim předány zástupci našeho sboru drobné dárky.

Chtěl bych poděkovat dosavadnímu výboru za jeho činnosti a zárověň popřát novému do dalšího volebního období mnoho dílčích úspěchů, aby i  nadále náš sbor byl kladně hodnocen. Zároveň mi dovolte poděkovat Vám všem za pomoc našemu SDH.

                                                                Velitel dobrovolných hasičů Čepřovice.