Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2010

15. 1. 2011

 Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Čepřovicích za uplynulý rok 2010

 Dovolte, abych Vás osobně přivítal na dnešní valné hromadě a seznámil Vás s činností našeho sboru. Minulá valná hromada se konala 16.ledna 2010 zde v kulturním domě. O přivítání členů a hostů se postarali naši mladí hasiči pěkným kulturním vystoupením.

 Na této valné hromadě jsme si stanovili úkoly, které se nám dařilo vcelku naplňovat. Podle stanoveného plánu vždy první pátek v měsíci provádíme školení a výcvik zásahové jednotky. Tomu všemu předcházel požár kontejneru na smíšený odpad zde v Čepřovicích a to 11.ledna. V lednu také byla připravena obě zásahová vozidla na STK. Tato technika je již starší a potřebuje více péče, jak se o tom přesvědčili členové, kteří se na přípravě STK podíleli.

V únoru tradičně pořádá náš sbor hasičský bál. Na jeho přípravě a účasti na něm se podílí většina našich členů. Další společenskou událostí je masopust. Masopustní průvod obcemi se rovněž zúčastňují naši členové.

 V březnu bývá vždy ve Strakonicích na HZS školení a výcvik pro velitele jednotek a družstev. Tohoto školení se zúčastňujeme v počtu tří členů. Hned poté následuje školení strojníků, na které jsme vyslali 5 strojníků.

 Další společenskou akcí je tradiční pochod na Velikonoce. V roce 2010 jsme si vyšlápli do Kváskovic na známý hrádek Švecburg. Tohoto pochodu se cca zúčastnilo 45 pochodujících. Další tradicí je 30.dubna stavění máje.

 Začátkem května začínají přípravy na požární sport. Soutěží v požárním sportu se zúčastnilo družstvo žen, družstvo mužů, družstvo veteránů a naši mladí hasiči. K mladým hasičům se vyjádří jejich vedoucí. Jako první se konala soutěž v Přechovicích pod záštitou SDH Volyně. Tohoto klání se zúčastnilo družstvo žen a družstvo mužů, ženy obsadily 1.místo a muži 5.místo. V červnu proběhla další soutěž v Přešťovicích, ženy se umístily na 1.místě a muži na 11.místě. Tentýž den 19.června nám byl vyhlášen požární poplach. S cisternou jsme vyjížděli do Bavorova, kde hořela sušárna dřeva. A nyní nastává ta nejočekávanější událost, kdy dobrá příprava dovedla naše družstvo mužů k vytouženému umístění.  10.července na Šumavském poháru v Bílsku naši muži zaběhli vynikající čas a první příčku si udrželi až do konce soutěže. Také družstvo žen skončilo na prvním místě a tak všichni odjížděli jako mistři a také to náležitě jako mistři oslavili – slavili dva dny a měli radost z úspěchu. Další soutěž v požárním sportu byla v Bavorově, kde ženy obsadily opět první místo. V tentýž den, 21.8.2010 jsme prováděli v Hošticích asistenční hlídku na akci „Stodola Michala Tučného“. Vzpomínková akce proběhla za pěkného počasí a bez jakýchkoliv problémů. Po této akci jsme provedli očištění výzbroje, výstroje a věcných prostředků.

 Další akcí bylo ukončení sportovní sezóny na místním hřišti, kde jsme uspořádali sportovní hry a opekli prase na rožni. K tomu nám zahrála sympatická dvojice ze Strakonic Fér plej. Na této akci se sešla dobrá parta, která drží chod našeho sboru včetně mladých hasičů. Všichni se dobře pobavili i zatančili za pěkného počasí v sobotu 4.září.

 Poté ještě proběhlo několik sportovních klání. 13.září jsme se zúčastnili soutěže veteránů na Pražáku, kde jsme obsadili druhé místo v požárním útoku. 22.září se ženy i muži soutěžily v požárním sportu v Krajníčku. Ženy obsadily šestou příčku a muži sednou. 2.10. se ve Volyni uskutečnil další ročník Volyňského Firemana. Tohoto klání za veterány jsme se za náš sbor zúčastnili pouze já. Umístil sem se na první příčce ve své kategorii. Škoda, že u mladších nebyl zájem, jedná se spíše o fyzickou soutěž.

Poté již následovala jen práce – přípojka vody do zbrojnice, výměna všech oken a vchodových dveří u zbrojnice, vnitřní rozvod vody, elektřiny, rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyňky ve zbrojnici. Odborné práce provedly firmy. Pomocné, přípravné a dokončovací práce včetně vymalování  provedli naši členové. Toto vše bylo umožněno díky dotaci z krajského úřadu. V současné době máme takové zázemí, které odpovídá zařízení zásahové jednotky třetího stupně. Ještě není dokončena sprcha. Tento rok znovu požádáme o dotaci. I když v tomto roce budou dotace snižovány, ale kdo nežádá, nikdy nic nedostane. Poté provedeno školení pěti člunů zásahové jednotky na obsluhu motorových pil.

 18.12.2010 jsme se spolu se starostou sboru panem Šimkem zúčastnili vánoční besídky mladých hasičů. Na besídce  jsme mimo jiné poděkovali mladým hasičům i jejich vedoucím za vynikající reprezentaci nejen našeho sboru, ale i vesnice, ze které pocházejí. Na závěr besídky jsme si všichni popřáli veselé vánoce, bohatého ježíška a šťastný nový rok. Stalo se již tradicí, že se 24.prosince ve večerních hodinách sejdeme u vánočního stromu na vsi a popřejeme si krásné vánoce. Zrovna tak kdo chce, může s námi oslavit konec roku a příchod roku nového v naší zbrojnici.

 V několika bodech jsem Vám přiblížil dění v našem sboru za uplynulé období. Dovolte mě, abych Vám všem poděkoval za vaši činnost, kterou dle svých možností pomáháte zviditelnit náš sbor v očích občanů, kteří vidí jen hasiče jako obyčejné lidi a neuvědomují si, že svůj volný čas věnují pro bezpečí jiných.

 Přeji Vám i Vašim rodinám v letošním roce 2011 mnoho úspěchů, hodně štěstí, zdraví i pohody a abychom se scházeli jen při takových to chvílích.

 

Děkuji za pozornost

  

                                                                             Velitel  SDH Čepřovice